kapellanka-aktualnosci

Jakość

jakosc-title
rygorystyczne-procedury

Rygorystyczne
procedury

W Kapellance rygorystycznie kontrolujemy proces pozyskiwania wody z podziemnych źródeł Gór Kaczawskich. W ten sposób dostarczamy naszym odbiorcom wodę najwyższej jakości – z niezmiennym składem mineralnym oraz zachowaniem jej pierwotnej czystości.

dostepne-certyfikaty

Niezbędne
certyfikaty

Doskonałą jakość wody Kapellanka potwierdza pozytywna opinia Państwowego Zakładu Higieny. Dysponujemy certyfikatem systemu HACCP, który poświadcza bezpieczeństwo naszych produktów, określane według światowych standardów.

monitoring-parametrow

Monitoring
parametrów

Stale monitorujemy parametry, które mają wpływ na jakość naszej wody. Spełniamy wszystkie wymagane prawem standardy technologii produkcji, aby oferować produkty w pełni bezpieczne dla zdrowia naszych konsumentów. Pracujemy zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej i dobrej praktyki higienicznej.

doskonalenie-produkcji

Doskonalenie produkcji
każdego dnia

W codziennej pracy dbamy o istniejące linie produkcyjne oraz urządzenia dozujące wodę – tak, aby zachować wszelkie standardy jakościowo-higieniczne. Cały czas doskonalimy naszą infrastrukturę, wykorzystując nowoczesne technologie rozlewnicze.

Zapytaj o ofertę wody

+48 601 999 465